Thursday, December 25, 2014

ต้องโทษใจมันไม่รักดี ก็มันดีแต่รักเธอ: dtaung toht jai mun mai ruk dee gor mun dee dtae ruk turเธอคงเบื่อใช่ไหม ที่ฉันยังอยู่รบกวนใจเธอ
Tur kong beua chai mai tee chun yung yoo rop guan jai tur

You’re probably sick of me bothering you, aren’t you?

มามองตาทั้งทั้งที่เธอผลักไส
Mah maung dtah tung tung tee tur pluk sai

I look into your eyes, even though you’re pushing me away

ฉันก็เบื่อตัวเองเหมือนกัน ที่มันไม่ยอมเมินไป
Chun gor beua dtua eng meuan gun tee mun mia yaum mern bpai

I’m sick of myself too, that I refuse to turn away

นานเพียงใดก็ยังยืนยันจะรอ
Nahn piang dai gor yung yeun yun ja ror

However long it’ll be, I’m still reassuring you that I’ll wait

(*) ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น ใจมันรั้นไม่ฟังเหตุผล
Mai rup roo arai tung nun jai mun run mai fung hetpon

I refuse to acknoledge it all, my heart is stubborn and won’t listen to reason

ดูแล้วเหมือนคน พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหม
Doo laeo meuan kon poot mai roo reaung chai mai

I’ve seen it, and it’s like it doesn’t understand what people are saying, right?

(**) เธอบอกไม่รักเท่าไรเท่าไร
Tur bauk mai ruk tao rai tao rai

You tell me how much you don’t love me

ไม่ยอมเข้าใจเข้าใจ
Mai yaum kao jai kao jai

I refuse to understand, to understand

แกล้งหูทวนลมมันไปได้ทุกที
Glaeng hoo tuan lom mun bpai dai took tee

I pretend to turn a deaf ear every time

ได้ยินคำเดียวรักเธอรักเธอ
Dai yin kum diao ruk tur ruk tur

I can only hear one thing; “I love you,” “I love you

มันดังอยู่ข้างในนี้
Mun dung yoo kahng nai nee

It’s loud inside here

ต้องโทษใจมันไม่รักดี ก็มันดีแต่รักเธอ
dtaung toht jai mun mai ruk dee gor mun dee dtae ruk tur

I must apologize that my heart is stubborn, it’s only good at loving you

รู้ว่าไม่มีหวัง ทั้งรู้ก็ยังหวังว่าจะมี
Roo wah mai mee wung tung roo gor yung wung wah ja mee

I know that I have no hope, but even though I know this, I still hope I will

จะมีวันได้ยินว่ารักสักครั้ง
Ja mee wun dai yin wah ruk suk krung

I will have some day that you’ll hear how much I love you

แม้ว่าในวันนี้ ต้องฟังเธอบอกว่าไม่มีทาง
Mae wah nai wun nee dtaung fung tur bauk wah mai mee tahng

Even though today I must listen to you tell me there’s no way

ไม่เป็นไรไม่เอามารู้สึกท้อ
Mai bpen rai mai ao mah roo seuk tor

It’s okay, I don’t want to feel discouraged

(*,**)
รักเธอ
Ruk tur

I love you

แม้ว่า
Mae wah
Even though

...

Monday, December 8, 2014

I won't.


I don't wanna be someone who walks away so easily
I'm here to stay and make the difference that I can make
Our differences they do a lot to teach us how to use the tools and gifts
We got yeah we got a lot at stake
And in the end, you're still my baby at least we did intend
For us to work we didn't break, we didn't burn
We had to learn, how to bend without the world caving in
I had to learn what i got, and what i'm not
And who i am


I won't give up on us
Even if the skies get rough.
I just realize that.

After so much of confusion, I think you are still the best.
Even though sometimes you make me cry but you also try your hard to make me smile.
I was thinking deeply. Thoroughly.
And I think, I have love you.
More than I love my first love.
And I think in anyway.
You are better than him.
For him,was once the most important person in my life.
Because no one treats me goodly.
Until you happen.
I mean.
Those girls who break your heart, they are stupid.
Because I would take a bullet for someone like you.
And no kidding.
You taught me about life.
That is why in pain.
I still am  in love with you.
Despite the cloudiness of the future.
I still am in love with you Baby.

Therefore,whatever I tried to do now.
Basically is not for me.But for you.I wanna be strong enough and stable enough.
To be able to protect you from all the harm.
Even though Im just a fragile and petite person who.
Really have a lot of flaws and dont have anything to offer.
And also a spoil brat.

But still.
You have given me a reason to change.
That is why.
People may say Im blind.
Then if loving a such wonderful person like you is consider as blind.
Then I rather be blind.Sunday, December 7, 2014

Runaway Train

Call you up in the middle of the night
like a firefly without a light
you were there like a blowtorch burning
i was a key that could use a little turning
so tired that i couldn't even sleep
so many secrets i couldn't keep
promised myself i wouldn't weep
one more promise i couldn't keep

it seems no one can help me now
i'm in too deep
there's no way out
this time i have really lead myself astray

runaway train, never goin' back
wrong way on a one-way track
seems like i should be getting somewhere
somehow i'm neither here nor there

can you help me remember how to smile?
make it somehow all seem worthwhile
how on earth did i get so jaded?
life's mysteries seem so faded
i can go where noone else can go
i know what no one else knows
here i am just drownin' in the rain
with a ticket for a runaway train

and everything seems cut and dry
day and night
earth and sky
somehow i just don't believe it

runaway train, never goin' back
wrong way on a one-way track
seems like i should be getting somewhere
somehow i'm neither here nor there

bought a ticket for a runaway train
like a madman laughing at the rain
little out of touch, little insane
it's just easier than dealing with the pain


runaway train, never comin' back
runaway train, tearin' up the track
runaway train, burnin' in my veins
i run away but it always seems the same

Friday, December 5, 2014

Look at me now?“That was all part of giving someone a piece of your heart; they ended up taking a whole chunk of your mind and reserving it all for themselves.” 
― Cecelia AhernIf You Could See Me Now“I'm real. And i'm not going anywhere until you open those eyes properly and see me” 
― Cecelia AhernIf You Could See Me Now

I wish I can say that. But am I not saying enough though? Am I not trying enough?
For a person who already fragile.I think I already gave my all.  Does it worth it?
Am i regretting, you ask? No.
But as much as you are important to me.Sometimes I do wish I am too.Or am I asking the impossible here?
It's funny I have been always trying to be all positive.When  the fact is Im full of negative 
things.I cant even brain myself.People are given two path.So I have choose mine.AND You obviously choose yours, but it seems that will the path cross in the middle?
I just wondering.That pairs of beautiful eyes.When they looking at me,does it just looking into me or through me?Being possessive.That;s not love.I learned that before.Though sometimes,
I wish I can be selfish.But what is the point forcing after all?And yeah. Now this is killing,
It's like screw it. I dont even want to think about it.Yeah right.
Maybe the thoughts of giving each part of me already breaking me up.
Then you remember that quote “It’s better to have loved and lost than to have ever loved at all” and you’re like, “okay, fine.”
so I guess everyone is an idiot when it comes to matters of heart. Love is the great equalizer. Whenever you feel intimidated by someone's coolness, just imagine them sobbing in their bedroom after someone broke their heart.I guarantee  it's happened.
but instead of thinking of choices, I may as well just travel. Well maybe I need some
good look at the world. Sometimes you have to walk a million new miles, and maybe that
time I wont really feel my heart drop all the time.Maybe that time Im strong enough to just smile sincerely and wishing you happiness.
Will you miss me truthfully by then I guess?

or again
.Im asking too much. 
Designed by ♥ WWW.MYRAVEA.COM ♥